Hvad er CAS (Computer Algebra System)

Hvad er forskellen på grafregnere med og uden CAS?

Igennem de seneste mange år har bla. Texas Instruments haft to versioner af deres top-model - en med og en uden CAS

I virkeligheden er de to modeller ret ens, men de adskiller sig væsentligt på netop ét punkt, nemlig CAS - eller Computer Algebra System.

Hvad er Computer Algebra System (CAS)?

Computer Algebra System - eller CAS, som det forkortes - er betegnelsen for et system, hvor lommeregneren er i stand til at regne med matematiske udtryk på en måde, som ligner de traditionelle manuelle beregninger, der foretages af matematikere og videnskabsfolk.

Dette vil sige, at grafregnere med Computer Algebra System kan løse symbolske ligninger med bogstaver, isolere i ligninger, differentiere mv. - og altså ikke kun med tal, men på bogstavsbasis samt med eksakte værdier.

Hvad betyder dette specifikt for Nspire med CAS?

For TI Nspire CX II-T CAS betyder dette, at brugeren kan:

  • udføre både symbolske og numeriske beregninger
  • opløse i faktorer, gange ind i parenteser og sætte på fælles brøkstreg

TI-Nspire™ CAS-teknologien gør det muligt at genkende, reducere og beregne matematiske udtryk, bevare symbolerne, herunder variable og specielle symboler, såsom "e" og "p".

Muligheden for at angive og få vist ligninger og udtryk på skærmen, ligesom de vises i bøgerne, er særlig nyttig i forbindelse med trinvise, aritmetiske og algebraiske beregninger samt differential- og integralregning.

Af samme grund er TI Nspire CX II-T CAS mere sammenlignelig med den gamle klassiker TI-89 Titanium end andre grafregnere, der ikke kan regne med bogstaver.

Video der illustrerer den praktiske forskel på Nspire med og uden CAS

Se en video der illustrerer den praktiske forskel på en grafregner med og uden CAS:

Eksempler der illustrerer den praktiske forskel på en TI Nspire med og uden CAS

Udregninger trin-for-trin

En fejl vil komme op i displayet hvis den ikke understøtter variablen.

Viser præcise og afrundede værdier af ligningsløsninger.

Udregninger i aritmetik

Simple udtryk er afrundet i decimalform. Matematiske konstanter (pi, e) og variabler (x,y) kan angives som afrundede værdier.

Simple udtryk bibeholder deres matematiske strukturer. Matematiske konstanter og variabler genkendes.

Udregninger i algebra

Simple udtryk er afrundet i decimalform. Find afrundede værdier til ligningsløsning.

Viser præcise og afrundede værdier til en ligning. Polynomier er faktorerede eller udregnet.

Udregninger af regneudtryk med symboler

Find den afrundede værdi af den afledte i et punkt. Find den afrundede værdi af integralet i et givent interval.

Udregn grænseværdier for udtryk. Find den afledede i et punkt.

Tilbud netop nu på de to modeller

Vi er Danmarks billigste leverandør af begge modeller (med og uden CAS), og leverer alle maskiner inkl. software til computeren, som ellers normalt koster kr. 729,00.